Schattingen, opmetingen, ontwerpen van verkavelingen en meer...
Sinds 2009 ook epc's.

Na 20 jaar ervaring als ambtenaar, landmeter aan het kadaster, controleur bouwkunde en als gemeentelijk technisch diensthoofd heeft Danny Demoor zich in 2000 gevestigd als zelfstandig landmeter-expert.

Danny Demoor

Danny Demoor

danny.demoor@landmetersbureau.be
  • Meetkundige-Schatter van Onroerende Goederen
  • Landmeter-Expert Beëdigd door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent op 6 juni 1996
  • Stedenbouwkundige
  • Bouwkundige
  • Erkend energiedeskundige type A

Diensten

Vastgoed

Projecten