Wij zijn gespecialiseerd in schattingen, opmetingen, verkavelingen en EPC's.

Opmetingen en afpalingen

Bij verkoping, opmaken van een opmetingsplan van een onroerend goed, zowel van percelen grond als van bebouwde eigendommen met inbegrip van de nodige opzoekingen inzake eigendomsgrenzen en erfdienstbaarheden, om de juiste ligging van de perceelsgrenzen te kennen teneinde latere discussies te voorkomen. Het opmetingsplan kan deel uitmaken van de notariële akte.

Ingevolge de wet van 11 mei 2003, ter bescherming van de titel en het beroep van de Landmeter-Expert, moet ieder plan dat een onroerend goed identificeert en dat ter hypothekering kan aangeboden worden (opmetingsplannen, plannen van muurovernames, plannen voor basisakte appartementsgebouwen, …), opgesteld worden door een beëdigd Landmeter-Expert ingeschreven op de tableau.

Proces-verbaal van afpaling

Het Burgerlijk Wetboek voorziet dat iedere eigenaar (bij grensbetwistingen of onzekere grensaanduidingen) zijn nabuur tot afpaling op gemene kosten kan verplichten. Deze afpaling kan op twee manieren gebeuren: in der minne of gerechterlijk, via de rechtbank. Uiteraard wordt in eerste instantie naar een afpaling in der minne gestreefd. In dit geval wordt van de vastgestelde grens een proces-verbaal opgemaakt dat door partijen getekend wordt en ter registratie aangeboden wordt.

Bij afpaling worden de vastgestelde eigendomsgrenzen vastgelegd in een proces-verbaal van afpaling dat door de betrokken eigenaars ondertekend wordt. Hierddor wordt de grens definitief vastgelegd. Dit document kan eveneens deel uitmaken van een notariële akte of kan geregistreerd worden teneinde het akkoord van de betrokken partijen tegenstelbaar te maken tegenover derden.

Waterpassing (hoogtemetingen)

Gedetailleerde precisie-hoogtemetingen met plannen in ruitennet en hoogtelijnen af-hankelijk van de opdracht.

Gevelmetingen

In kader van muurovernames en bij verbouwingen waarbij de gevels moeten behouden blijven of integraal weder opgebouwd moeten worden, kunnen we hiervan gedetailleerde en gedigitaliseerde opmetingsplannen afleveren.

Verkavelingen, wijzigingen en attesten

Ons studiebureau is gespecialiseerd in het ontwerpen van verkavelingen met of zonder wegenis. Voor het indienen van een verkavelingsdossier of een stedenbouwkundig attest staan wij in voor het vervullen van alle formaliteiten, de nodige briefwisseling en de vlotte afhandeling van uw dossier.

Volledige studie en opvolging van de werken tot definitieve oplevering.

Verkavelingen met wegenaanleg

  • Sint-Amandsberg, Zingemkouterstraat, 13 loten – dossier 1999
  • Sint-Amandsberg, Nijverheidskaai/Scaldisstraat, 13 loten – dossier 2001
  • Oostakker, Bredestraat (Faltselestraat), 34 loten – dossier 2004
  • Moerbeke-Waas, Heidestraat (Bloemisterijhof), 34 loten – dossier 2006
  • Wondelgem, Sprinkhaanlaan, 15 loten – dossier 2006
  • Merelbeke, Pinksterbloemstraat, 6 loten – dossier 2007
  • Deinze (Bachte Maria Leerne), Duboisdreef/Groenevelddreef, 18 loten – dossier 2008